TO JUŻ 35 SREBRNY ŻAGIEL OPTIMISTA – zawiadomienie o regatch – 355 ZGŁOSZONYCH ON-LINE

SREBRNY ŻAGIEL OPTIMISTA GRUPA A I B  III ELIMINACJA DO OOm 

27  do 29  LIPCA 2012

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 1. Przepisy  – Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2009-2012, instrukcją żeglugi  oraz  aktualnym regulaminem NSKO.
 2. Warunki      uczestnictwa  – W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF oraz następujące dokumenty, które należy przedstawić podczas procedury zgłoszeniowej:
 • dowód      wpłaty wpisowego do regat;
 • książeczka      zdrowia sportowca z aktualnym wpisem;
 • licencję      sportową zawodnika PZŻ;
 • ubezpieczenie      OC na sumę gwarancyjną, co najmniej 1.000.000 PLN;
 • certyfikat      pomiarowy zgłaszanego jachtu;
 • dowód      rejestracyjny jachtu,
 • zgodę      PZŻ na reklamowanie indywidualne.

Do regat nie zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy nie mają opłaconych składek za sezon 2012 w NSKO

 1. Klasy  – Regaty rozegrane zostaną w klasie OPTIMIST GRUPA A I B.
 2. Zgłoszenia    

4.1.       ZGŁOSZENIA WSTĘPNE

Zgłoszenia wstępne należy dokonać poprzez stronę internetową www.zgloszenia-online.pl w terminie do dnia 20 lipca 2012.

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wstępnego skutkuje podwyższeniem wpisowego przewidzianego w punkcie 4.2 o 20 PLN (zgodnie z punktem 47 Regulaminu NSKO). Istnieje możliwość dokonania wpłaty zgłoszeń przelewem bankowym do dnia 20 lipca 2012 roku na konto:

JACHT KLUB WIELKOPOLSKI

Ul. Wilków Morskich 17/19; 60-480 Poznań

Konto:

BZ WBK 84 1090 1362 0000 0001 0116 8312

4.2.       Zgłoszenia ostateczne będą przyjmowane w dniu 26.07.2012 w godzinach 17.00 – 20.00  oraz w dniu  27.07.2012 w godzinach 8.00 – 9.00.

4.3.       WPISOWE DO REGAT

Optimist grupa A. –  80,00 PLN.

Optimist grupa B –  60,00 PLN.

5. Program regat

Czwartek

26.07

17.00 – 20.00

Pomiary sprzętuRejestracja zgłoszeń w biurze   regat
Piątek

27.07

08.00 – 09.00

Pomiary sprzętuRejestracja zgłoszeń w biurze regat
Piątek

27.07

12.00

Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu
Sobota

28.07

11.00

18:00

Gotowość startowa

Po wyścigach – grill dla zawodników

Wyścig OLD BOYNiedziela

29.07

10:30

Gotowość startowaBezpośrednio po wyścigach – wyścig finałowy dla   trzech pierwszych zawodników z grupy A i BNiedziela

29.07

16.00

Zakończenie regat i wręczenie nagród

 

 

 1. Pomiary    – Pomiary kontrolne wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi zostaną dokonane przed i podczas regat.
 2. Wyścigi.    – 6.1 Planuje się rozegranie 9 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów. 

        6.2 W przypadku rozegrania 4 wyścigów, najgorszy rezultat jachtu będzie  odrzucony.

7.4 W przypadku zgłoszenia więcej niż 80 zawodników w kategorii, nastąpi podział na grupy wg zasad określonych w regulaminie NSKO.

 1. Instrukcja      żeglugi  – Instrukcja żeglugi będzie dostępna podczas procedury zgłoszeń w biurze regat na przystani JKW.
 2. Zastrzeżenie      odpowiedzialności  – Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht.

10. Nagrody    – Za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody. Zwycięzca wyścigu finałowego rozegranego pomiędzy 3 pierwszymi zawodnikami grupy A i B otrzyma żagiel, maszt, bom i rozprze. Pośród wszystkich zawodników obecnych na zakończeniu rozlosowana zostanie nagroda dodatkowa.

11. Prawa do wizerunku – Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów we wszystkich materiałach dotyczących regat.

12. Łodzie trenerów i obserwatorów  – Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji u organizatora regat –  podczas procedury zgłoszeń.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY REGAT

Design by Polskie Media