REGATY PAMIĘCI – ZOR – 7 do 8  września 2019

ZAWIADOMIENIE O REGATACH : 

REGATY PAMIĘCI

 7 do 8  września 2019

Jezioro Kierskie, Poznań, 

Regaty Pamięć pięciorga wybitnych żeglarzy naszego Klubu, Mistrzów Polski, którzy odeszli na wieczną wachtę uhonorujemy rozegraniem pięciu wyścigów. Każdy wyścig nosił będzie imię jednego z Mistrzów:

I  – WYŚCIG  JANINY KWAŚNIEWSKIEJ

II  – WYŚCIG  JACKA DWOJAKA

III  – WYŚCIG  WOJCIECHA GIESZCZYŃSKIEGO

IV –  WYŚCIG  ZYGMUNTA KOSZYCY

V – WYŚCIG  JACKA SOBKOWIAKA.

 1. Przepisy 

Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami jakie określono w  „Przepisach Regatowych Żeglarstwa” Word Sailing 2017 – 2020 oraz instrukcją żeglugi.

 1. Warunki uczestnictwa 

W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF oraz następujące dokumenty, które należy przedstawić podczas procedury zgłoszeniowej: 

 • dowód wpłaty wpisowego do regat; 
 • książeczka zdrowia sportowca z aktualnym wpisem; 
 • licencję sportową zawodnika PZŻ; 
 • ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną, co najmniej 1.000.000 PLN; 
 • certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu; 
 • dowód rejestracyjny jachtu, 
 • zgodę PZŻ na reklamowanie indywidualne. 
 1. Klasy 

Regaty rozegrane zostaną w klasach : 

 • Optimist,
 • OKD,
 • Laser 4.7,
 • Słonka,
 • Europa.
 1. Zgłoszenia 

Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w dniu 7 września 2019 w godzinach 9.00 – 10.00. Wysokość opłat (od jachtu )- przy dokonywaniu zgłoszeń wynosi:

 • Juniorzy 30 zł.
 • Seniorzy 40 zł.

5. Program regat 

Sobota  7 września 11.00  Gotowość startowa 
Niedziela  8  września

8  września  

11:00

ok. 15:00 

Gotowość startowa

Zakończenie regat i wręczenie nagród 

 1. Pomiary 

Pomiary kontrolne wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi mogą być dokonane przed i podczas regat. 

 1. Wyścigi. 

7.1 Planuje się rozegranie 5 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu. 

7.3 W przypadku rozegrania 4 wyścigów, najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony. 

 1. Instrukcja żeglugi 

Instrukcja żeglugi będzie dostępna podczas procedury zgłoszeń w biurze regat na przystani JKW. 

 1. Zastrzeżenie odpowiedzialności 

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht. 

10. Nagrody     

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary i dyplomy.

11. Prawa do wizerunku 

Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów we wszystkich materiałach dotyczących regat. 

12. Łodzie trenerów i obserwatorów 

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeń. 

JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 

60 – 480 Poznań, ul. Wilków Morskich 17/19 

Tel. +48 61 8482 681 Fax +48 61 8482 691 

tel. kom. +48 606 678 807 – kierownik klubu, 

rezerwacje     

E- mail : [email protected] 

ZAPRASZAMY

        KOMITET ORGANIZACYJNY REGAT

 

 

Design by Polskie Media | Polityka prywatności i cookies