Walne Zebranie Członków Klubu 2021 – odwołane

Koleżanki i Koledzy,

W związku z obowiązującymi zasadami związanymi z  wystąpieniem stanu epidemii , zakazane jest organizowanie jakichkolwiek spotkań i zebrań. Zarząd Klubu postanowił poprosić o wyrażenie opinii w tej sprawie przez naszego klubowego Kolegę prof. Marek Szewczyka – jednocześnie Przewodniczącego  Sądu Koleżeńskiego JKW. 

Pełną treść opinii umieściliśmy na naszej stronie www w zakładce „ DLA CZŁONKÓW JKW”. Oto najważniejsze wątki:

  1. Na mocy § 28 ust. 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 2112 i 2401 oraz z 2021, poz. 91, 159, 180 i 207), do odwołania zakazane jest organizowanie jakichkolwiek spotkań i zebrań, niezależnie od ich rodzaju.
  2. Z postanowień Statutu JKW można wywodzić regułę, w myśl której Zarząd JKW ma obowiązek zapewnienia ciągłości funkcjonowania JKW od momentu jego wyboru aż do momentu wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków JKW kolejnego Zarządu. W sytuacji obowiązywania prawnego zakazu odbycia Walnego Zgromadzenia Członków JKW, Zarząd, jak i pozostałe władze JKW, obowiązane są wykonywać swe statutowe oraz ustawowe obowiązki aż do momentu najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków JKW, gdy tylko będzie ono mogło się odbyć. 
  3. Stan epidemii może zostać odwołany w bliżej nie dającym się określić momencie, to zasadne jest dla zapewnienia warunków stabilnego zarządzania majątkiem i finansami JKW oraz dla zachowania przejrzystości odpowiedzialności Zarządu JKW z tego tytułu, że kadencja władz JKW podlega – z powodu braku możliwości zwołania wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków JKW – przedłużeniu na kolejny rok budżetowy, a więc na cały rok 2021. 
  4. Jednakże gdyby stan epidemii albo stan zagrożenia epidemicznego trwałby dłużej, niż do końca roku 2021, wówczas – na mocy wspomnianego consensusu obecne władze JKW mogłyby działać do końca 2022 r., albo – w przypadku obowiązywania stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego dłużej, niż do końca 2022 – do końca kolejnego roku budżetowego. Idea proponowanych zmian nie ma prowadzić do zmiany, ani – tym bardziej – do naruszania Statutu JKW, lecz ma wyłącznie na celu zapewnienie stabilności funkcjonowania władz JKW w tym szczególnym czasie. 

Opinia została przedłożona Komisji Rewizyjnej Klubu – pełen tekst opinii KR został umieszczony na naszej stronie www w zakładce „DLA CZŁONKÓW JKW” . W swojej opinii Komisja Rewizyjna stwierdza, że: „ Po analizie przedstawionej przez Zarząd Klubu opinii prawnej, w kontekście aktualnej sytuacji spowodowanej epidemią Covid i związanymi z nią przepisami oraz rozporządzeniami, a także  odpowiednią i pozytywną w tych nietypowych do działania warunkach oceną działalności finansowej i gospodarczej Zarządu JKW, Komisja rewizyjna przychyla się bez uwag do argumentów zawartych w przedmiotowej opinii Kol. M. Szewczyka.”

W dniu 11 lutego 2021 Zarząd Klubu podjął uchwałę w tej sprawie. Tym samym w tym roku nie odbędzie się Walne Zabranie Klub a działalność Władz Statutowych z powodu braku możliwości zwołania zebrania zostaje przedłużona na kolejny rok budżetowy. Kolejne planowane zebranie WZC to pierwszy kwartał 2022 roku. 

Natomiast do 15 marca tego roku na naszej stronie www zostaną umieszczone sprawozdania z działalności Zarządu Klubu, sprawozdanie finansowe Klubu, sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Proponujemy też wideo spotkanie w dniu 26 marca 2021 roku o godzinie 18:00 na którym to przedstawimy sprawozdania władz Klubu. Spotkanie odbędzie się w formie wideokonferencji – poprzez platformę ZOOM – platforma nie wymaga posiadania oprogramowania. Zaproszenie na spotkanie (link) zostanie umieszczone osobnym komunikatem na stronie www Klubu. Zostanie umieszczona również instrukcja logowania.

ZARZĄD KLUBU

Design by Polskie Media | Polityka prywatności i cookies