WAŻNY KOMUNIKAT DLA CZŁONKÓW KLUBU

Działając w imieniu Zarządu Klubu ogłaszamy licytację w sprawie zawarcia umowy dzierżawy terenów położonych na byłym korcie tenisowym.  Przedmiotem licytacji są 2 tereny o orientacyjnej powierzchni zabudowy 50 m2 każda – całość z możliwością zabudowy bliźniaczej.  Zabudowa musi być wyłącznie zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane(decyzja na budowę), oraz wymaganiami zawartymi w regulaminie klubowym jak i wytycznymi Zarządu Klubu. (Przypominamy, że jednym z warunków podpisania umowy dzierżawy jest minimum 2 letni staż członkowski). Wartość opłaty partycypacyjnej od jednego dzierżawionego terenu wynosi  50 000,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 19 września 2022 roku w formie elektronicznej na adres [email protected]. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest dokonanie pełnej wpłaty na konto klubowe. 

W przypadku:

  • nie podpisania umowy dzierżawy kwota zostanie zwrócona,
  • większej ilość chętnych będziemy stosować procedurę przetargową.

Ewentualne pytania proszę kierować telefonicznie lub mailową do V-ce Komandora Klubu ds. organizacyjno-gospodarczych.

Komisję licytacyjną stanowią: Komandor JKW, Skarbnik i V-ce Komandor ds. organizacyjno-gospodarczych.

O wyborze dzierżawców Zarząd powiadomi stosownym komunikatem. 

V-ce Komandor Tomasz Figlerowicz

Design by Polskie Media | Polityka prywatności i cookies