WAŻNY KOMUNIKAT! Zmiany w funkcjonowaniu Klubu !

Koleżanki i Koledzy,

Małymi krokami ale ruszamy!. W dniu 2 maja 2020 roku weszło  w życie rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.792 z dnia 2020.05.02) ustanawia do odwołania czasowe ograniczenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness, sal zabaw i parków rozrywki.
Jednocześnie, z dniem 04 maja 2020 r., wprowadzono przepis § 8 ust. 1 pkt 2 tiret 4 , który wyłącza z ograniczeń, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt j, działalność sportową (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 w grupie 93.1) i rekreacyjnej w zakresie transportu rekreacyjnego oraz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 w podklasie 93.29.Z), prowadzoną – przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów wodnych i motorowodnych lub rekreacji, przy czym z jednego sprzętu (w tym kajaka, łódki, rowerka wodnego, motorówki, skutera wodnego) mogą korzystać w tym samym czasie nie więcej niż 2 osoby, z wyłączeniem osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie.
Zapis ten oznacza, że od dnia 04 maja 2020 r. rozpoczynamy  działalność w zakresie infrastruktury zewnętrznej tj. pomostów, udostępniania energii, parkowania itp. Nadal nie można udostępniać infrastruktury wewnętrzne czyli pomieszczeń hangaru, świetlicy, sala gimnastycznej, pomieszczeń gospodarczych itp. dla zawodników do dyspozycji w.c.  W dalszym ciagu obowiązują na terenie Klubu zasady dezynfekcji rąk, zachowania odstępu oraz obowiązek zakrywania ust i nosa, organizowania ognisk, spotkań itp.

Zarząd JKW

Design by Polskie Media | Polityka prywatności i cookies