ZOR – PUCHAR EUROPY WSCHODNIEJ MISTRZOSTWA POLSKI KLASY SŁONKA 2018

PUCHAR EUROPY WSCHODNIEJ MISTRZOSTWA POLSKI KLASY SŁONKA 2018

do 22 lipca 2018 r.   Jacht Klub Wielkopolski i Polski Związek Klasy Słonka

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

 1. ORGANIZATOR

Jacht Klub Wielkopolski – 60-480 Poznań ul. Wilków Morskich 17/19  oraz  Polski Związek Klasy Słonka.

 1. PRZEPISY

Regaty będą rozgrywane zgodnie z ,,przepisami’, jakie określono w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing edycja 2017-2020,  przepisami klasowymi SNIPE dla przeprowadzania krajowych   i międzynarodowych regat oraz zgodnie z niniejszym Zawiadomieniem o Regatach i Instrukcją  Żeglugi.

 1. REKLAMA

Obowiązują wymagania Kodeksu reklamowania WR reg. 20 i przepisy Klasy Słonka. Sposób noszenia reklamy przez jachty określa Organizator.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

   4.1     W regatach klasy SNIPE mogą brać udział jachty zarejestrowane

            w  PZKS lub SCIRA z opłaconymi składkami za rok 2018.

  1. Opłata wpisowego do regat.
  2. Polisa ubezpieczeniowa OC na sumę gwarancyją 2 000 000EUR.
  3. Licencja zawodnika PZŻ dla uczestników z Polski.
  4. Badania lekarskie dla uczestników z Polski.

      

 1. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT
  1. 5.1.Dla ważności zgłoszenia, każdy sternik musi osobiście dokonać rejestracji w biurze regat na przystani Jacht Klubu Wielkopolski w Poznaniu w dniu  20.07.2018 r. od   godz 09:00-10:00. na formularzu Zgłoszenie do Regat załączonym przez organizatorów.
  2. 5.2.Rejestracja zostanie dokonana na podstawie następujących dokumentów:
   • Złożenie przez załogę Zgłoszenia do Regat.
   • Opłata wpisowego w wysokości 140 zł od jachtu , przelewem do dnia 17.07.2018. ( data księgowanania na koncie JKW) na 

Konto nr:  84 1090 1362 0000 0001 0116 8312  Jacht Klub Wielkopolski  60-480 Poznań ul. Wilków Morskich 17/19 ( tytuł wpłaty:  PEW i MP 2018 SNIPE ,nr jachtu)  lub gotówką w kasie Klubu w każdy poniedziałek od 13 do 19 lub środę,piątek od 17 do 20. 

            Opłata wpisowego w dniu regat w wysokości 150 zł.

            Polisa ubezpieczeniowa OC na czas regat.             

                 Certyfikat  jachtu. 

              Badania lekarskie.

          

6. PROGRAM REGAT

6.1. 20 lipca 2018. – 09.00 –  10.00 REJESTRACJA , POMIARY

lipca 2018. –godz. 10.15  OTWARCIE REGAT

6.2.WYŚCIGI

  20 lipca    sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu 11.25

      21 lipca    sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu 10.55

      22 lipca    sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu 10.55

 6.3. Planowane jest rozegranie do 9 wyścigów.

  1. W ostatnim dniu regat sygnał ostrzeżenia nie może być podany  później niż o godz. 13.00 , o ile nie podany zostanie sygnał odwołania.

7.POMIARY

Wszystkie jachty mogą być poddane pomiarom w czasie regat zgodnie z decyzją Komisji Regatowej.

8.INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja żeglugi będzie dostępna podczas rejestracji od godz. 0900-1000 w dniu 20 lipca  2018 r.  w miejscu rejestracji (przystań JKW). 

 1. 22.LOKALIZACJA
  1. Rejestracja i pomiary odbędą się na terenie przystani JKW w Kiekrzu.
  2. Wyścigi będą odbywały się na wodach jeziora Kierskiego, Kiekrz k/Poznania.
  3. Wszystkie imprezy  towarzyszące odbędą się na terenie JKW .
 2. 23.PRAWO DO WIZERUNKU

 Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez organizatorów i sponsorów w formie fotografii ,filmów i innych materiałów tworzonych w trakcie regat i ich reprodukcji .

 1. 24.PUNKTACJA
  1. Stosowany będzie system Małych Punktów WS.
  2. W przypadku rozegrania 4 lub mniej wyścigów, wszystkie wyniki jachtu w serii wyścigów liczone są do jego punktacji końcowej.
  3. W przypadku rozegrania  5  wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu zostanie odrzucony.
  4. Ostateczna liczba planowanych wyścigów oraz wymagana liczba wyścigów do uznania regat za ważne zostanie podana w Instrukcji Żeglugi .

    9.SYSTEM KAR

         Stosowany będzie Dodatek P.

     10.KOMUNIKACJA RADIOWA

  1. Za wyjątkiem sytuacji alarmowych jacht nie może korzystać podczas wyścigu z komunikacji radiowej, która nie jest dostępna wszystkim jachtom.
  2. Ograniczenie stosuje się również do telefonów komórkowych.

    11.ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu lub osób , albo śmierć wynikłe w związku z regatami. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za szkody materialne, uszkodzenia ciała lub śmierć powstałe w związku z okresem przed regatami w czasie trwania regat i po regatach.

Zgłoszenie uczestnictwa  w regatach jest aktem potwierdzającym zapoznanie się z niniejszym Zawiadomieniem o Regatach i przyjęciem jego warunków przez całą załogę jachtu.

Osoba zgłoszona jako sternik-kierownik jachtu zobowiązania jest do 

osobistego prowadzenia(“ obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu.

12.NAGRODY

Nagrody zostaną wręczone trzem najwyżej sklasyfikowanym załogom w klasyfikacji open Pucharu Europy Wschodniej oraz trzem najwyżej sklasyfikowanym załogom polskim w klasyfikacji Mistrzostw Polski.

  13.INFORMACJE OGÓLNE 

    20.07.2018. ( piątek )  na przystani ( bar) JKW zaraz po    zakończeniu wyścigów  dla wszystkich uczestników regat będzie podany lunch.     

    21.07.2018. ( sobota ) na przystani JKW o godz 19.00

odbędzie się uroczysty piknik żeglarski.              

22.07.2018. (niedziela)  16.00 wręczenie nagród i zakończenie regat .

14. ZAKWATEROWANIE

 HOTEL – JKW  Poznań ul.Wilków Morskich 17/19 tel. 61 848 26 81

     HOTEL REGATTA – Poznań ul.Chojnicka  49    tel. 61  848 83 08

ORGANIZATOR REGAT

Komandor  JKW Tomasz Figlerowicz

[email protected]

Jacht Klub Wielkopolski

ul. Wilków Morskich 17/19

60-480, Poznań Polska 

tel.   +48 61 848 26 81

fax.  +48 61 848 26 91

e-mail: [email protected]

Komitet Organizacyjny

 

Jacek Kowalski 

0048606678807

Rafał Zakrzewski

0048601714424

Design by Polskie Media | Polityka prywatności i cookies