Prace remontowe w Klubie.

Miło nam poinformować, że po zakończonym remoncie korytarza I piętra w hangarze, przystąpiliśmy do remontu schodów i korytarza parteru wraz z toaletami.

Zarząd JKW

ITD

Koleżanki i Koledzy,

W związku z obowiązującymi zasadami związanymi z  wystąpieniem stanu epidemii , zakazane jest organizowanie jakichkolwiek spotkań i zebrań. Zarząd Klubu postanowił poprosić o wyrażenie opinii w tej sprawie przez naszego klubowego Kolegę prof. Marek Szewczyka – jednocześnie Przewodniczącego  Sądu Koleżeńskiego JKW. 

Pełną treść opinii umieściliśmy na naszej stronie www w zakładce „ DLA CZŁONKÓW JKW”. Oto najważniejsze wątki:

  1. Na mocy § 28 ust. 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 2112 i 2401 oraz z 2021, poz. 91, 159, 180 i 207), do odwołania zakazane jest organizowanie jakichkolwiek spotkań i zebrań, niezależnie od ich rodzaju.
  2. Z postanowień Statutu JKW można wywodzić regułę, w myśl której Zarząd JKW ma obowiązek zapewnienia ciągłości funkcjonowania JKW od momentu jego wyboru aż do momentu wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków JKW kolejnego Zarządu. W sytuacji obowiązywania prawnego zakazu odbycia Walnego Zgromadzenia Członków JKW, Zarząd, jak i pozostałe władze JKW, obowiązane są wykonywać swe statutowe oraz ustawowe obowiązki aż do momentu najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków JKW, gdy tylko będzie ono mogło się odbyć. 
  3. Stan epidemii może zostać odwołany w bliżej nie dającym się określić momencie, to zasadne jest dla zapewnienia warunków stabilnego zarządzania majątkiem i finansami JKW oraz dla zachowania przejrzystości odpowiedzialności Zarządu JKW z tego tytułu, że kadencja władz JKW podlega – z powodu braku możliwości zwołania wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków JKW – przedłużeniu na kolejny rok budżetowy, a więc na cały rok 2021. 
  4. Jednakże gdyby stan epidemii albo stan zagrożenia epidemicznego trwałby dłużej, niż do końca roku 2021, wówczas – na mocy wspomnianego consensusu obecne władze JKW mogłyby działać do końca 2022 r., albo – w przypadku obowiązywania stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego dłużej, niż do końca 2022 – do końca kolejnego roku budżetowego. Idea proponowanych zmian nie ma prowadzić do zmiany, ani – tym bardziej – do naruszania Statutu JKW, lecz ma wyłącznie na celu zapewnienie stabilności funkcjonowania władz JKW w tym szczególnym czasie. 

Opinia została przedłożona Komisji Rewizyjnej Klubu – pełen tekst opinii KR został umieszczony na naszej stronie www w zakładce „DLA CZŁONKÓW JKW” . W swojej opinii Komisja Rewizyjna stwierdza, że: „ Po analizie przedstawionej przez Zarząd Klubu opinii prawnej, w kontekście aktualnej sytuacji spowodowanej epidemią Covid i związanymi z nią przepisami oraz rozporządzeniami, a także  odpowiednią i pozytywną w tych nietypowych do działania warunkach oceną działalności finansowej i gospodarczej Zarządu JKW, Komisja rewizyjna przychyla się bez uwag do argumentów zawartych w przedmiotowej opinii Kol. M. Szewczyka.”

W dniu 11 lutego 2021 Zarząd Klubu podjął uchwałę w tej sprawie. Tym samym w tym roku nie odbędzie się Walne Zabranie Klub a działalność Władz Statutowych z powodu braku możliwości zwołania zebrania zostaje przedłużona na kolejny rok budżetowy. Kolejne planowane zebranie WZC to pierwszy kwartał 2022 roku. 

Natomiast do 15 marca tego roku na naszej stronie www zostaną umieszczone sprawozdania z działalności Zarządu Klubu, sprawozdanie finansowe Klubu, sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Proponujemy też wideo spotkanie w dniu 26 marca 2021 roku o godzinie 18:00 na którym to przedstawimy sprawozdania władz Klubu. Spotkanie odbędzie się w formie wideokonferencji – poprzez platformę ZOOM – platforma nie wymaga posiadania oprogramowania. Zaproszenie na spotkanie (link) zostanie umieszczone osobnym komunikatem na stronie www Klubu. Zostanie umieszczona również instrukcja logowania.

ZARZĄD KLUBU

W związku z pracami związanymi z wymianą głównych rozdzieli prądu w Klubie informujemy, że w dniach;

  • 01.02.2021 r. w godzinach 09:00-17:00 – nastąpi brak zasilania całego obiektu,
  • 02/03/02.2021 r. w godzinach 08:00-17:00 – możliwe przerwy w zasilaniu poszczególnych obwodów.

Wszelkie szczegółowe informacja u Gospodarza Klubu.

Zarząd JKW.

Szanowni,

w związku z ostatnimi decyzjami Zarządu Klubu uprzejmie informuję, że z dniem 31 stycznia 2021 – wjazd do Klubu bramą hotelową będzie możliwy jedynie za pomocą karty dostępu – proszę o kontakt z kol. Danutą Śniegocką w celu zaprogramowania.

Również z tym dniem zostaną poddane weryfikacji wszystkie karty dostępu do głównej furtki wejściowej do Klubu.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Zarząd JKW

Szanowni,

zgodnie z wcześniejszymi informacjami planujemy w dniu 15 stycznia 2021 roku o godzinie 16:00 w świetlicy klubowej spotkanie z osobami, które zadeklarowały chęć dzierżawy terenu po istniejącym hotelu. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia proszę do dnia 14 stycznia 2021 roku do godziny 15:00 o potwierdzenie telefoniczne obecności.

Tomasz Figlerowicz

Koleżanki i Koledzy,

miło nam poinformować, że z dniem 1 stycznia 2021 roku zatrudniliśmy Pana Mariusza Kosickiego na stanowisku GOSPODARZA Klubu , w wymiarze pełnego etatu. Pan Mariusz zamieszkał w Klubie wraz z żoną Anną, która została zatrudniona na 3/4 etatu na stanowisku pracownika gospodarczego. Numer telefonu do Pana Mariusza to : 606 678 807, i mail [email protected] .

Witamy w Klubie!

ZARZĄD JKW

 

 

Jacht Klub Wielkopolski organizuje corocznie regaty i są to: Wiosenny Puchar JKW, Srebrny Żagiel Optimista oraz Regaty Pamięci. Wszyscy członkowie Klubu, którzy chcieliby organizować regaty w naszym Klubie są proszeniu o zgłaszanie pisemnych wniosków Zarządowi do dnia 31 stycznia każdego roku w celu uzgodnienia warunków i zasad organizacji.
Zarząd JKW

Koleżanki i Koledzy,

Zbliżają się najpiękniejsze święta, święta Bożego Narodzenia. W tym roku tradycji nie stanie się zadość. Nie możemy spotkać się żeby być razem. Dlatego tą drogą chciałbym przekazać Wam życzenia świąteczne. 

Życzę, żeby czas spędzony w gronie rodzinnym był ukojeniem dla wszystkich naszych trosk dnia codziennego. Zapomnijmy o kłopotach, złych chwilach, strapieniach. Popatrzmy na kolejne dni z radością i uśmiechem. 

Bo wszystko co złe minie. 

Już niedługo znowu będziemy razem. Życzymy Wam żeby święta te były dobre, spokojne, radosne a nowy rok przyniósł ze sobą lepszy czas. 

Życzymy Wam żebyście mogli dostrzec jak piękny jest świat dookoła, żebyście mieli czas i ochotę cieszyć się słońcem, wiatrem, żebyście dostrzegli przyjaciół, ludzi życzliwych i dobrych. 

Bądźmy razem mimo że musimy być daleko.

W imieniu zarządu Jacht Klub

Tomasz Figlerowicz 

KOMANDOR

Mimo trwających ograniczeń szykujemy się do Świąt….

Miło nam poinformować, że udało się zebrać środki i wyremontować „czerwony” ponton – tuby wymienione – wygląda jak nowy!

Paweł Prusiński V-ce Komandor.

 

Design by Polskie Media | Polityka prywatności i cookies