OPŁATY

SEKRETARIAT KLUBU JEST CZYNNY:środy od godziny 16:00 do 19:00

– wszelkie informacje można uzyskać pisząc na maila : [email protected]

Czy mam wszystko zapłacone? Wyślij zapytanie na adres mail:  [email protected]

Rachunek bankowy – ogólny Klubu:  SANTANDER POLSKA  84 1090 1362 0000 0001 0116 8312

Rachunek bankowy – sport – SANTANDER POLSKA  57 1090 1362 0000 0001 1392 1291

WYKAZ OPŁAT JKW od 1 stycznia 2024 roku

 SKŁADKI:

– członkowska zwykła 650,00 zł/rok
– członkowska junior 270,00 zł/rok (do 25 roku włącznie)
– członkowska senior 375,00 zł/rok  (Panie pow. 60 roku, Panowie powyżej 65 roku)
– członkowska małżonkowie członków 375,00 zł/rok

– członkowska osoby niepełnosprawne  375,00 zł/rok

W przypadku złożenie deklaracji członkowskiej o przyjęciu do JKW, zarząd rozpatruje wniosek wyłącznie po zapłaceniu składek i opłaty manipulacyjnej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zatwierdzonym na WZC, 
nowym pkt. statutu JKW  każdy Członek Klubu zobowiązany jest
do uregulowania składek za rok do 31 marca danego roku. 
Po tym terminie zgodnie z pkt. 19 statutu Zarząd 
ma prawo podjąć decyzję o ustaniu członkostwa w JKW.

DZIERŻAWY:

• dzierżawa powierzchni zabudowanej – 67,00 zł./m./rok + podatek od nieruchomości + VAT,

• dzierżawa powierzchni niezabudowanej – taras – 34,00 zł./m./rok + VAT,

• pomieszczenie niemieszkalne w hangarze – 134,00 zł./m./rok+ VAT,

• pomieszczenie gospodarcze w hangarze – 67,00 zł./m./rok+ VAT,

• taras w hangarze – 45,00 zł./m./rok+ VAT,

• wszyscy dzierżawcy z dniem 1 stycznia 2021 roku partycypują w kosztach wywozu nieczystości stałych. Wartość jednostkowa opłaty stanowi 50 % wartości sumy końcowej

koszt.w wywozu nieczystości stałych za rok ubiegły, dzielonej przez wartość całkowitej ilości zużytej wody zimnej w Klubie w roku ubiegłym i wyliczana jest na podstawie odczytu indywidualnego licznika zużycia wody zimnej – wartość jednostkowa w roku 2024 wynosi 3,24  zł czyli obciążenie za nieczystości stałe stanowi 3,24  zł x m3 zużytej wody zimnej określonej wg indywidualnych licznika u dzierżawcy.

PORTOWANIE I/LUB PARKOWANIE ŁODZI JEDNORAZOWA ROCZNA OPŁATA

• łodzie do 5 m – 820,00 zł.+ VAT,

• łodzie powyżej 5 m – 1 333,00 zł.+ VAT,

• rower wodny – 594,00 zł. + VAT,

• łódź wiosłowa – 448,00 zł./rok/sezon+ VAT

HANGAROWANIE ŁODZI W TERMINIE OD 1.XI. DO 30.IV. JEDNORAZOWA OPŁATA

•  łodzie do 5 m – 963,00 zł./sezon+ VAT,

  • łodzi powyżej 5 m – 1 557,00 zł./sezon+ VAT,

PARKOWANIE PRZYCZEPY POD ŁODZIOWEJ ROCZNA OPŁATA – 818,00 zł/sezon +VAT

HANGAROWANIE – INNY SPRZĘT :

• pędnik , kajak, sup, deska, – 392,00 zł./rok/sezon+ VAT,

• łódź wiosłowa hangarowanie –  płatne dodatkowo w wysokość 448,00 zł. + VAT. – wyłącznie w terminie od 1.XI do 30.IV

JEDNORAZOWY WYNAJEM – bar willa, świetlica 700,00 + VAT.

Jacht Klub Wielkopolski
Ul. Wilków Morskich 17/19; 60-480 Poznań
Tel. 061 8482 681

 

Design by Polskie Media | Polityka prywatności i cookies