Opłaty

SEKRETARIAT KLUBU JEST CZYNNY: w środy od 15:00 do 19 :00/ – wszelkie informacje można uzyskać pisząc na maila : [email protected]

Czy mam wszystko zapłacone? Wyślij zapytanie na adres mail: [email protected]

WYKAZ OPŁAT JKW
 SKŁADKI:
– członkowska zwykła 550,00 zł/rok
– członkowska junior 220,00 zł/rok (do 25 roku włącznie)
– członkowska senior 275,00 zł/rok  (Panie pow. 60 roku, Panowie powyżej 65 roku)
– członkowska małżonkowie członków 275,00 zł/rok

– członkowska osoby niepełnosprawne  275,00 zł/rok

W przypadku złożenie deklaracji członkowskiej o przyjęciu do JKW, zarząd rozpatruje wniosek wyłącznie po zapłaceniu składek i opłaty manipulacyjnej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zatwierdzonym na WZC, 
nowym pkt. statutu JKW każdy Członek Klubu zobowiązany jest
do uregulowania składek za rok do 31 marca danego roku. 
Po tym terminie zgodnie z pkt. 19 statutu Zarząd 
ma prawo podjąć decyzję o ustaniu członkostwa w JKW.

DZIERŻAWY:

 • dzierżawa powierzchni zabudowanej – 55,00  zł./m²/rok  + podatek od nieruchomości + VAT,
 • dzierżawa powierzchni niezabudowanej – taras – 28,00  zł./m²/rok + VAT,
 • pomieszczenie niemieszkalne w hangarze – 110,00 zł./m²/rok+ VAT,
 • pomieszczenie gospodarcze w hangarze – 55,00  zł./m²/rok+ VAT,
 • taras w hangarze –  35,00 zł./m²/rok+ VAT,
 • wszyscy dzierżawcy z dniem 1 stycznia 2021 roku partycypują w kosztach wywozu nieczystości stałych. Wartość jednostkowa opłaty stanowi 50 % wartości  sumy końcowej kosztów wywozu nieczystości stałych za rok ubiegły, dzielonej przez wartość całkowitej ilości zużytej wody zimnej w Klubie w roku ubiegłym i wyliczana jest na podstawie odczytu indywidualnego licznika zużycia wody zimnej –  wartość jednostkowa w roku 2021 wynosi 1,35 zł czyli obciążenie za nieczystości stałe stanowi 1,35 zł x m3 zużytej wody zimnej określonej wg indywidualnych liczników dzierżawców

PORTOWANIE I/LUB PARKOWANIE ŁODZI JEDNORAZOWA ROCZNA OPŁATA

 • łodzi do 5m – 660,00  zł.+ VAT,
 • łodzi powyżej 5m  – 1 080,00 zł.+ VAT,
 • rower wodny – 480,00 zł. + VAT,
 • łódź wiosłowa –  360,00 zł./rok/sezon+  VAT

HANGAROWANIE ŁODZI W TERMINIE OD 1.XI. DO 30.IV. JEDNORAZOWA OPŁATA

 • łodzi do 5m – 780,00 zł./sezon+ VAT,
 • łodzi powyżej 5m –  1 260,00  zł./sezon+ VAT,

PARKOWANIE PRZYCZEPY POD ŁODZIOWEJ ROCZNA OPŁATA    –   660,00 zł/sezon +VAT

HANGAROWANIE  –   INNY SPRZĘT :

 • pędnika , kajak, sup, deska,    – 320,00 zł./rok/sezon+ VAT,
 • łódź wiosłowa hangarowanie  i płatne dodatkowo w wysokość  360,00 zł. + VAT. –wyłącznie w terminie od 1.XI do 30.IV. 

Zgodnie z uchwałą Zarządu osoby, nie będące członkami Jacht Klubu ponoszą opłaty podanej j.w. ale w wymiarze podwójnym.

Jacht Klub Wielkopolski
Ul. Wilków Morskich 17/19; 60-480 Poznań
Tel. 061 8482 681
Rachunek bankowy – ogólny Kubu:
SANTANDER POLSKA  84 1090 1362 0000 0001 0116 8312

Rachunek bankowy – sport

SANTANDER POLSKA  57 1090 1362 0000 0001 1392 1291

 

Design by Polskie Media | Polityka prywatności i cookies