ZAWIADOMIENIE O SPRAWOZDAWCZYM WZC JACHT KLUBU WIELKOPOLSKI

Poznań, dnia 12 lutego 2024 roku

                 ZAWIADOMIENIE O SPRAWOZDAWCZYM WALNYM

               ZEBRANIU CZŁONKÓW JACHT KLUBU WIELKOPOLSKI

Zarząd Jacht Klubu Wielkopolski, zgodnie z par 28 Statutu Klubu, zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Klubu 

na dzień  15 marca  2024 tj. w  piątek o godz. 17:30,

które odbędzie się w świetlicy klubowej na terenie przystani przy ul. Wilków Morskich 17/19 w Poznaniu.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania – Komandor JKW.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza WZC.
 3. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad oraz Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków JKW – tekst strona 2 niniejszego zawiadomienia.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdania Zarządu JKW za rok 2023:
  • Komandor JKW,
  • V-ce Komandor JKW ds. Żeglarstwa,
  • Skarbnik- sprawozdanie finansowe za rok 2023 oraz przedstawienie wstępnego preliminarza na rok 2024.
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 2. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i bilansu Klubu za rok 2023.
 5. Zatwierdzenie wstępnego preliminarza Klubu na rok 2024.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, następny termin rozpoczęcia Zebrania, zgodnie z par.26 Statutu, ustala się na godz. 18:00. Dla prawomocności Uchwał WZC w II – gim terminie wymagana jest jedna czwarta liczby członków JKW uprawnionych do głosowania.

                   Sekretarz Zarządu                        Komandor JKW  

Design by Polskie Media | Polityka prywatności i cookies