ZOR – WIOSENNY PUCHAR JKW 23/24 KWIETNIA 2016

ZAWIADOMIENIE O REGATACH WIOSENNY PUCHAR JACHT KLUBU WIELKOPOLSKI
23 / 24 kwietnia 2016 Jezioro Kierskie, Poznań,

Przepisy

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2012-2016, instrukcją żeglugi.

Warunki uczestnictwa

W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF oraz następujące dokumenty, które należy przedstawić podczas procedury zgłoszeniowej:
dowód wpłaty wpisowego do regat;
książeczka zdrowia sportowca z aktualnym wpisem;
licencję sportową zawodnika PZŻ;
ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną, co najmniej 1.000.000 PLN;
certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu;
dowód rejestracyjny jachtu,
zgodę PZŻ na reklamowanie indywidualne.

Klasy

Regaty rozegrane zostaną w klasach :
Optimist,
OKD,
Laser Radial,
Laser 4.7
Cadet,
Słonka,

29er

Europa,

Zgłoszenia

Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w dniu 23 kwietnia 2016 w godzinach 8.00 – 9:30.
Wysokość opłat (od jachtu )- przy dokonywaniu zgłoszeń wynosi:
Juniorzy 30 zł.
Seniorzy 40 zł.
Klasy dwuosobowe – 50 zł.
5. Program regat

Sobota 23 kwietnia

11.00

Gotowość startowa
Sobota 23 kwietnia

Po zakończeniu wyścigów

Piknik żeglarski
Niedziela 24 kwietnia24 kwietnia

11:00

ok. 16.30

Gotowość startowaZakończenie regat i wręczenie nagród

Pomiary
Pomiary kontrolne wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi mogą być dokonane przed i podczas regat.
Wyścigi.
7.1 Planuje się rozegranie 7 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu.
7.2 W przypadku rozegrania 4 wyścigów, najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.
Instrukcja żeglugi
Instrukcja żeglugi będzie dostępna podczas procedury zgłoszeń w biurze regat na przystani JKW.
Zastrzeżenie odpowiedzialności
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht.
10. Nagrody
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary i dyplomy.
11. Prawa do wizerunku
Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów we wszystkich materiałach dotyczących regat.
12. Łodzie trenerów i obserwatorów
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeń.

JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
60 – 480 Poznań, ul. Wilków Morskich 17/19
Tel. +48 61 8482 681 Fax +48 61 8482 691
tel. kom. +48 606 678 807
rezerwacje
E- mail : [email protected]

ZAPRASZAMY

KOMITET ORGANIZACYJNY REGAT

Design by Polskie Media | Polityka prywatności i cookies